Phần mềm quản lý bán hàng sách và văn phòng phẩm giúp quản lý bán hàng cho các cửa hàng sách, cửa hàng văn phòng phẩm

Các chức năng chính của phần mềm bán hàng sách và văn phòng phẩm

 

   1. Quản lý nhập xuất tồn

         + Cho phép tính giá hàng tồn kho theo nhiều phương pháp khác nhau: nhập trước -  xuất trước, trung bình tháng, trung bình di động, đích danh.

         + Có nhiều màn hình nhập liệu đặc thù tiện dụng cho người sử dụng như nhập xuất thẳng, nhập mua, nhập khẩu, nhập chi phí, hàng bán bị trả lại, xuất trả nhà cung cấp, xuất  điều chuyển kho…

          + Quản lý xuất nhập tồn

          + Quản lý chi tiết nhập hàng

          + Quản lý tổng hợp nhập hàng

          + Quản lý chi tiết xuất hàng

          + Quản lý tổng hợp xuất

          + Quản lý xuất nhập tồn

          + Thẻ kho

          + Sổ chi tiết vật tư

 

    2.  Quản lý doanh thu


          + Quản lý doanh thu theo ngày/tháng/năm

          + Quản lý doanh thu theo thời gian

          + Quản lý chi tiết doanh thu

          + Quản lý tổng hợp doanh thu

          + Phân tích doanh thu theo từng thời điểm

          + Quản lý hàng bán trả lại

          + Báo cáo doanh số theo nhân viên

          + Biểu đồ phân tích doanh số

 

    3. Quản lý sổ quỹ tiền mặt


          + Quản lý tổng hợp thu tiền mặt/ tiền gửi

          + Quản lý chi tiết thu tiền mặt/ tiền gửi

          + Bảng cân đối thu chi

          + Quản lý tổng hợp chi

          + Quản lý chi tiết chi

          + Sổ quỹ tiền mặt


    4. Quản lý công nợ


          + Bảng tổng hợp công nợ khách hàng

          + Bảng chi tiết công nợ khách hàng

          + Bảng tổng hợp công nợ khách hàng theo hóa đơn

          + Bảng chi tiết công nợ khách hàng theo hóa đơn

          + Bảng tổng hợp công nợ nhà cung cấp

          + Bảng chi tiết công nợ nhà cung cấp

          + Bảng tổng hợp công nợ nhà cung cấp theo hóa đơn

          + Bảng chi tiết công nợ nhà cung cấp theo hóa đơn

          + Phiếu báo nợ khách hàng

          + Phiếu báo nợ nhà cung cấp

 

      5. Quản lý chương trình khuyến mãi

 

 

 +  Khuyến mãi bằng tiền, giảm giá, chiết khấu

 +  Khuyến mãi tặng hàng, hàng tặng hàng

 +  Khuyến mãi bằng cả tiền và hàng

 +  Bán 1 mã có thể khuyến mãi tặng nhiều mã

 +  Khuyến mãi theo giờ ( Giờ vàng)

 +  Áp dụng cho tất cả các khách hàng hoặc cho mọt số khách hàng

  

 

     6. Quản lý hợp đồng và tính hoa hồng :

 

    + Danh mục hợp đồng : Số, ngày,thời hạn, nội dung, giá trị

    + Bảng tỷ lệ hoa hồng cho hợp đồng.

    + Tính hoa hồng cho người giới thiệu

    + Tính hoa hồng cho nhân viên kinh doanh

    + Báo cáo doanh số tháng

 

     7. Cảnh báo tự động hàng tồn kho


          + Hàng tồn kho được cảnh báo dựa trên quy định giới hạn tồn tối thiểu và giới hạn tồn tối   đa.

          + Cảnh báo xuất/ bán quá tồn kho


     8. Cảnh báo tự động công nợ khách hàng


          + Căn cứ vào giới hạn nợ vượt mức cho phép của khác hàng

 

     9. Quản lý nhiều chi nhánh, nhiều nghành hàng


          + Winta Sales tập hợp số liệu lên tất cả các báo cáo theo nhiều chi nhánh, nhiều nghành hàng khác nhau.

 

      10.  Gửi báo cáo qua Email cho quản lý, khách hàng

          + Chỉ cần một thao tác đơn giản, có thể gửi các báo cáo chi tiết...cho nhiều người cùng lúc, trong khoảng thời gian chỉ tính bằng giây 

    
    
Một số giao diện chính của phần mềm bán hàng sách và văn phòng phẩm

 

Phần mềm quản lý nhà sách và văn phòng phẩm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ

 

Download Phần mềm quản lý cửa hàng sách và văn phòng phẩm miễn phí tại đây

Hình ảnh đại diện Phần mềm quản lý bán hàng sách và văn phòng phẩm

Phần mềm quản lý bán hàng sách và văn phòng phẩm

Phần mềm quản lý bán hàng sách và văn phòng phẩm

Phần mềm quản lý bán hàng sách và văn phòng phẩm

Phần mềm quản lý bán hàng sách và văn phòng phẩm

Phần mềm quản lý bán hàng sách và văn phòng phẩm

Phần mềm quản lý bán hàng sách và văn phòng phẩm

Phần mềm quản lý bán hàng sách và văn phòng phẩm

Phần mềm quản lý bán hàng sách và văn phòng phẩm

Phần mềm quản lý bán hàng sách và văn phòng phẩm

Phần mềm quản lý bán hàng sách và văn phòng phẩm

Phần mềm quản lý bán hàng sách và văn phòng phẩm

Phần mềm quản lý bán hàng sách và văn phòng phẩm

Phần mềm quản lý bán hàng sách và văn phòng phẩm

Phần mềm quản lý bán hàng sách và văn phòng phẩm

Phần mềm quản lý bán hàng sách và văn phòng phẩm

Click xem Video demo giới thiệu phần mềm

Video hướng dẫn cài đặt