Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương

Được thiết kế linh hoạt cho phép các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập Sơ đồ tổ chức không giới hạn tuỳ theo quy mô hoạt động theo từng thời điểm.
Tổ chức quản lý đa dạng, đầy đủ toàn bộ dữ liệu hồ sơ cá nhân với hơn 40 loại thông tin từ khi nhân viên vào làm đến lúc thôi việc. Hỗ trợ thực hiện các chính sách theo trình tự thủ tục lao động quy định cũng như quyết toán thôi việc tự động nhằm giảm thiểu sai sót, chậm trễ theo quy định pháp luật..

1. Quản lý hồ sơ nhân viên phần mềm quản lý nhân sự tiền lương

phan mem quan ly nhan su tien luong

*) Hồ sơ Nhân viên : Cho phép thiết lập Sơ đồ tổ chức của Doanh ng- hiệp không giới hạn, Hỗ trợ hơn 40 loại thông tin liên quan đến nhân viên từ khi Tuyển dụng-Hội Nhập-Làm việc chính thức-Nghỉ việc. Truy xuất 100% thông tin này theo tiêu thức bất kỳ khi cần
*) HỆ THỐNG BÁO CÁO THỐNG KÊ NGUỒN NHÂN LỰC : QUY TRÌNH XÉT DUYỆT: HỢP ĐỒNG LĐ, TĂNG LƯƠNG, THI ĐUA KHEN THƯỞNG HỆ SOẠN THẢO RA QUYẾT ĐỊNH
*) Tự động tính tiêu chuẩn phép năm của nhân viên tùy theo đối tượng. Quản lý quá trình nghỉ phép, cập nhật ngày phép tiêu chuẩn theo từng thời điểm của nhân viên chính xác.
*) Tìm kiếm nhanh, truy xuất 100% các thông tin lưu trữ trong hồ sơ nhân viên theo mọi tiêu chí tùy biến. Nhập liệu linh hoạt thông qua giao diện đa tác vụ, tiện ích sao chép, nhập liệu nhanh..
*) Tìm kiếm nhanh, truy xuất 100% các thông tin lưu trữ trong hồ sơ nhân viên theo mọi tiêu chí tùy biến. Nhập liệu linh hoạt thông qua giao diện đa tác vụ, tiện ích sao chép, nhập liệu nhanh.
*) Hệ thống Quản trị tổ chức của phần mềm nhân sự tiền lương được thiết kế linh hoạt cho phép thiết lập Sơ đồ tổ chức không giới hạn tùy theo quy mô hoạt động theo từng thời điểm. Hỗ trợ tổ chức quản lý hồ sơ nhân viên đa dạng, đầy đủ với hơn 40 loại thông tin từ khi nhân viên vào làm đến lúc thôi việc. Hỗ trợ thực hiện các chính sách theo trình tự thủ tục lao động quy định cũng như quyết toán thôi việc tự động, nhằm giảm thiểu sai sót, chậm trễ theo quy định pháp luật.

2. Quản lý chấm công phần mềm quản lý nhân sự tiền lương

phan mem quan ly nhan su tien luong

*) Báo cáo công việc trong và ngoài dự án mọi lúc mọi nơi. Quản lý, thống kê hao phí nguồn lực thực hiện theo dự án.
*) Tự động loại bỏ các trường hợp chồng chéo đi làm, sai ca, tăng ca không đúng đăng ký, nghỉ phép, nghỉ bù quá tiêu chuẩn.
*) Thiết kế linh hoạt các chính sách tính công, đi trễ về sớm, tăng ca, làm đêm, tương thích với mọi loại máy chấm công..
*) Tự động loại bỏ các trường hợp chồng chéo đi làm, sai ca, tăng ca không đúng đăng ký, nghỉ phép, nghỉ bù quá tiêu chuẩn.
*) Thiết kế linh hoạt cho phép điều tiết thời giờ làm việc từ công thực tế đảm bảo đúng quy định của luật và gia tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.
*) Hệ thống cảnh báo nhắc nhở các xét duyệt quá hạn từ phân ca đến tính công, tự động bổ sung công nghỉ và tính công theo dữ liệu thực tế.

3. Quản lý phúc lợi – lương thưởng – thuế TNCN phần mềm nhân sự

phan mem quan ly nhan su tien luong

*) Theo dõi xuyên suốt quá trình đóng BHXH, tự động trích nộp, tăng giảm. Điều chỉnh Bảo hiểm tình toán tự động các chính sách nghỉ hưởng...
*) Ưu thế thông minh vượt trội bằng tính lương đa nguyên tệ. Thanh toán linh hoạt, chuyển khoản qua một hoặc nhiều tài khoản.
*) Không giới hạn, tự định nghĩa các yếu tố, cách tính lương – thưởng, phụ cấp với bất kỳ công thức nào tùy theo phương án lương, thưởng
*) Tự động tạo lập tạm trích Thuế thu nhập hằng tháng và Quyết toán thuế thu nhập năm.
*) Hỗ trợ mạnh mẽ trong việc kiểm soát chi phí của Quỹ tiền lương giúp phân bổ được quỹ tiền lương một cách hợp lý.
*) Thiết lập hoạch toán chi phí lương linh hoạt để tạo chứng từ tiền lương và kết chuyển sang phần mềm kế toán.

4. Cổng dịch vụ nhân sự phần mềm quản lý nhân sự tiền lương

phan mem quan ly nhan su tien luong

*) Vận hành thông minh và bảo mật, giúp giảm gánh nặng công tác quản trị nhân sự, xây dựng môi trường văn hoá, truyền thông nội bộ nhất quán và đúng mục tiêu. Tạo ra kênh truyền thông hiệu quả ba bên: Bộ phận Nhân sự - Nhân viên - Các cấp quản lý. Nâng cao chất lượng dịch vụ nhân sự mọi lúc mọi nơi để gia tăng mức độ hài lòng nhân viên..
*) SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TIN TỨC-SỰ KIỆN NỘI QUY-QUY CHẾ DANH BẠ.
*) SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TIN TỨC-SỰ KIỆN NỘI QUY-QUY CHẾ DANH BẠ.

QUY TRÌNH XÉT DUYỆT PHẦN MỀM NHÂN SỰ

- THÔNG TIN CÁ NHÂN
- HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
- NGHỈ PHÉP
- NGHỈ BÙ
- TĂNG CA
- CÔNG TÁC
- BÁO CÁO CÔNG VIỆC
- PHÂN CA LÀM VIỆC
- ĐỔI CA LÀM VIỆC
- THIẾU QUÉT THẺ
- XIN ĐI TRẺ VỀ SỚM

*) Cụ thể, Phần mềm nhân sự tiền lương hỗ trợ:

- Công cụ truyền thông, tương tác hiệu quả giữa nhân viên và công ty. Cải tiến thủ tục và giảm thiểu chi phí hành chính.
- Nhân viên gửi thông tin nghỉ phép, chấm công, báo cáo công việc, trao đổi ý kiến.
- Nhân viên xem phiếu thanh toán lương, thông tin cá nhân trên mạng và cập nhật thông tin cá nhân dễ dàng.
- Lãnh đạo xét duyệt các yêu cầu từ nhân viên như: Nghỉ phép, đánh giá, tăng ca, đi công tác... trực tuyến ở mọi lúc mọi nơi.
- Lãnh đạo giải đáp các thắc mắc cho nhân viên về việc áp dụng các chính sách, chế độ, phúc lợi…
- Các báo cáo thống kê số liệu theo biểu đồ một cách trực quan sinh động.

5. Liên hệ tư vấn phần mềm quản lý nhân sự tiền lương

0983.545.060 (Mr.Cường) – 0938. 525.991 (Mr.Hải)