PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO SẢN XUẤT ĐƠN GIẢN

 Phần mềm quản lý kho adaline

Các khâu trong quy trình quản lý kho sản xuất vật tư, hàng hóa

Có thể chia hoạt động của kho hàng thành 3 hình thức cơ bản

*) Quản lý mã hàng (tạo mới, thay đổi hoặc hủy bỏ): hàng hoá thương mại, vật tư, nguyên phụ liệu, thành phẩm, bán thành phẩm
*) Quản lý nhập kho (nhập kho mua hàng hoặc trực tiếp)
*) Quản lý xuất kho (xuất kho bán hàng, sản xuất, lắp ráp hoặc chuyển kho trong cùng hệ thống)

Các mô hình quản lý kho sản xuất

1. Quản lý kho theo 2 đơn vị tính song song
2. Quản lý kho theo nhiều đơn vị tính có hệ số quy đổi cố định
3. Quản lý kho theo vị trí (dãy, tầng , kệ)
4. Quản lý kho theo số IME
5. Quản lý kho theo barcode hàng hóa
6. Quản lý kho sản xuất (vật tư, nguyên phụ liệu, thành phẩm) tại phân xưởng
7. Quản lý kho theo lodate – hạn dùng sản phẩm
8. Quản lý kho theo mô hình EOQ
9. Quản lý kho theo mô hình DQM
10. Quản lý kho theo mô hình POQ
11. Quản lý kho theo mô hình JIT

Tải ngay phần mềm quản lý kho sản xuất ADALINE tại đây

 Phần mềm quản lý kho adaline

I – Nghiệp vụ nổi bật PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO SẢN XUẤT

1. Quy trình nhập kho

*) Nhập kho nội bộ
*) Nhập kho từ bộ phận mua hàng, xác nhận thực nhận
*) Nhập kho bán thành phẩm từ sản xuất
*) Nhập kho thành phầm từ sản xuất
*) Đề xuất nhập kho – dự báo mua hàng

2. Quy trình xuất kho

*) Xuất kho bán hàng
*) Xuất nguyên phụ liệu đi sản xuất dựa vào định mức
*) Xuất bán thành phẩm đi lắp ráp

3. Quy trình luân chuyển kho

*) Luân chyển kho nội bộ
*) Lắp ráp , chuyển kho chuyễn mã thay đổi thuộc tính

4. Quy trình kiểm kê quản lý hàng tồn

*) Theo dõi hạn mức tồn kho tối đa, tối thiểu
*) Tồn kho sẵn sàng bán (Tồn kho vật lý – SL đã nhận đặt hàng)
*) Tồn kho tương lai (Tồn kho vật lý – SL đã nhận đặt hàng + SL đặt mua sắp về)
*) Xử lý vòng quay hàng tồn kho
*) Giá vốn đa dạng theo từng mặt hàng : FIFO, LIFO , Đích danh, Bình quân

5. Báo cáo thống kê

*) Biểu đồ sản phẩm tạo thành theo thời gian
*) Biểu đồ tồn kho
*) Cảnh báo số lượng sản phẩm
*) Báo cáo doanh số theo ngày/tháng/năm
*) Báo cáo thanh toán
*) Báo cáo lợi nhuận và chi phí
*) Thống kê danh sách khách hàng/nhà cung cấp/nhân viên

6. Phân quyền dữ liệu theo kho

*) Nhân viên kho B không được thấy dữ liệu nhập xuất, tồn kho A
*) Nhân viên kho B không được nhập liệu chứng từ cho kho A
*) NV Quản lý có thể điều phối xét duyệt, nhập liệu cho các kho mình quản lý

 Phần mềm quản lý kho sản xuất

II – Từ khóa tìm kiếm liên quan PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO SẢN XUẤT

1. Phần mềm quản lý kho sản xuất tốt nhất
2. Phần mềm quản lý kho sản xuất dễ sử dụng nhất
3. Phần mềm quản lý kho sản xuất cho doanh nghiệp
4. Phần mềm quản lý kho sản xuất qua internet
5. Phần mềm quản lý kho sản xuất giá rẻ
6. Phần mềm quản lý kho sản xuất rẻ nhất
7. Phần mềm quản lý kho sản xuất hiệu quả
8. Phần mềm quản lý kho sản xuất hoàn hảo
9. Phần mềm quản lý kho sản xuất từ xa

 Phần mềm quản lý kho adaline

 

Click xem Video demo giới thiệu phần mềm

Video hướng dẫn cài đặt